Wakame di Pesce Misto

WAKAME DI PESCE MISTO

Ingredienti: Alghe wakame, salmone, tonno.

Allergeni: